Wednesday, July 27, 2005

Prague, language - seafaring terms

sail - plachetní loď, plachta (lodní)
sail - dát se (rozhodně, slang.) embark
sail - plachetnice (plachetní loď)
sail - pustit se (dát se, slang.) plunge, embark
sail - řídit (loď) (navigate)
sail - spustit (lodičku) go off, unloose, drop anchor, launch
sail - plavit se
sail – plout

plout (s vlecenou kotvou) - kedge
plout (o lodi) - be bound
plout - bear down on, bowl along, steer, go, scud, float
plout (z mista na misto) - cruise
plout blizko pobrezi - hug the coast
plout clunem - boat
sail – plavba (navigation, crossing, passage)
plavba kolem sveta - circumnavigation
plavba po kanalech - canal navigation
plavba po mori - sea voyage


sail – plachtoví (canvas, rigging, sail, clothing, tarp)
sail - jet po vodě go by water
sail - křídlo (mlýna) (flank, wing)
sail - lodní plachta

lodni poddustojnik (namor.) - midshipman
lodni ponor - sea-gauge (sink)
lodni potreby - naval stores
lodni prid - prow
lodni propust - ship pass
lodni prostor (namor.) – hold, -space, stowage, gross tonnage
lodni prostor (tonaz) - tonnage
sail – odplout- come around (US), set sail
sail - plachtit se
sail (pl) - plavidlo

sailor – námořník, plavec, lodník
sailor hat - slamák
Sailor Takes a Wife - námořník se žení
sailors - námořnický
sailoring - námořničení
sailorman - námořník
midshipman - lodni praktikant -
naval architect - lodni projektant -

sailboat(s), sailing boat - plachetnice
sailer – plachetnice, plachetní loď (sailing vessel)
sailer - loď
clipper - plachetnice (rychla, drive) -

sailed - plavil se, pod plachtami
sailing – plachtění, plachetní
sailing - plavba
sailing - umění řídit loď (craft of sea navigation)
sailing - navigace
sailing – mořeplavba (sea voyaging)
sailing - plavební podmínky
sailing - plavební předpisy
sailing date, sailing day - den odplutí

sails - plachty
sail – peruť (wing, sail)
sail – plachtit (wing)
sails – plachty, plavba, plavidlo
sailcloth - látka na plachty
mainsail - hlavní plachta
spinnaker - spinakr (námoř.)
jib - kosatka (plachta) (foresail, jib)
Genoa – janov
mizzen - vratiplachta

plavit se – circumnavigate, navigate
plavit se (krizem krazem - cruise
plavit se – sail, - be under sail, punt
plavit se (dlouho nebo okruzni plav - voyage
plavit se (lodi) - ship
plavit se do - sail for

tack about - křižovat (s lodí, v chování)
tack about - lavírovat (křižovat s lodí,v chován

starboard - pravobok (lodi), pravý bok (lodi), pravý
starboard side - pravý bok (lodi)
right ..........vpravo
from the right - zprava

left vlevo
port side, port - levý bok lodi, levý bok (lodi)

prid – nose, bow, fore, foreship, prow
prid (lodi) – stem, bows (pl)
prid clunu - bow of a boat
forward – doslat forward
forward - dopředu (směřující) before, forth, ahead
forward - kupředu (směrující) ahead, onward
forward - směřující vpřed forward
forward - v popředí to the fore
forward - vpřed (směřující), přední
forward - v propustném směru

aft - na zádi, na záď
aft - u zádi
aft - k zádi
aft - u
stern - lodní záď, záď (lodní)
zad (stern, poop, afterbody)
stern – kormidlo (rudder, helm, tiller, stern)
stern - zadní část (heel, stern, tail)
zadni delo - stern-chaser
rudder – kormidlo, kormidlovat
rudder - směrovka
rudder - směrnice
rudder - zásada
rudderhead - hlava pně kormidla
rudderless - bez kormidla
rudderpost - peň kormidla
tiller - řídicí páka tiller, joystick, track arm
tiller - páka kormidla (námoř.), kormidelní páka
tiller rope - kormidelní lano
yokelines - kormidlova lana

kormidelni retez - tiller-chain
kormidlovani – steerage, steering
kormidlovat - handle the rudder, helm, steer, steer the steering wheel, con, cox
kormidlovat zavodni lod - coxswain
kormidlovani (pren.) - helm
řídicí steering, driving, directional

transom - příčný tram (transom, crossbeam)
transom – traverza (girder, spreader bar, transverse beam)
transom – nosník (console, stanchion)
transom – rozpěra (spreader, reacher, stay bar)
transom - vodorovná příčel, vodorovný příčel
vodorovna - horizontal

keel - lodní kýl, kýl (lodní)
keel - loď (bás.)
keel – obrátit (put about) kýlem (bottom) vzhůru (upward)
keel - padnout
keel – položit lay down, depose
keel-haul - ostře pokárat keel-haul, reprimand
keel-haul - dát co proto dress-down, flay
keel-haul - vzít na paškál, - sjet (koho)
kylova chodba - double bottom
kylova lopatice - centreboard

mainmast - hlavní stěžeň (námoř.), hlavní stožár
foremast - přední stěžeň (námoř.)
mizzen - plachta na zadním stožáru (námoř.)
mizzen mast - zadní stěžeň
mast – stěžeň mast
mast – stožár pole, mast, flagstaff
mast antenna - stožárová anténa
mast signal - stožárové návěstidlo
burgee - plamenec (námoř.) (pennant, flue)

boom – trám (boom, girder, strut, beam)
boom – bidlo (pole, shaft, spar)
boom - jít nahoru come aloft?
plachetni rozpera (zapora, namor.) - sprit
plachetni zapora - sprit

halyard - provaz na zvedání a spouštění (námo) (halyard, haulyard, halliard)
halyard - zdvíhací lano (zdvihadlo - hoisting gear)
halyard – zdviž (elevator, hoist, halyard)
mainsheet - hlavní otěž (main check-rein/bridle)
foresheet - otez predni plachty

forestay - přední stěh, čelní podpěra stěžně
shroud - stěžňové lano (výztužné, námor.)
boom guy - řídicí lano
topping lift fall - výložné lano
topping lift purchase - výložná kladka
cringle - vodící oko (námoř.) (~loop guide)
cringle - vodící kroužek (námoř.) (~ring guide)
reef point - kasací lanko
lanko guy, wire, string
lanko na zebriku - ratline
block - blok
companion hatch, hatchway companion - vstupni pristresek

compass – kompas
compass bearing - magneticky kurz
compass bowl - pouzdro kompasu
compass compensation - kompenzace kompasu
compass heading - kurz daný kompasem
compass needle - magnetka
compass north - magnetický sever

sextant sextant (uhlomer) – (sextant, protractor, angle gauge)
chart - mapa námořní
dividers (pl) - odpichovací kružítko
casomer – chronometer, time meter
casomeric - chronometer
south latitude - jižní zeměpisná šířka
longitude - délka (zejména zeměp.)
longitude - zeměpisná délka
longitude - dlouhý celočíselný typ

port – přístavní (port, harbor); pristavni doky – docks pristavni hraz – jetty or mole, pristavni kapitan - harbour-master)
port (SCO) - brána (městská) (pylon, port, portal)
port - okénko (v boku lodi) (window, wicket)
port – útočiště (haven, port, refuge, shelter, sanctuary)
port - otvor (v boku lodi) (inlet, hatch, loophole, slot)
port - přístav
port – dvířka hatch, port, little door

lodi, lodika - boats
lodivodska lod - pilot vessel; lodivodsky clun - pilot boat
lodivodska vlajka - pilot flag; lodivodsky zebrik - pilot ladder
lodka - dinghy
lod bitevni - battleship
lod cisternova - tanker
lod dalne plavby - foreign-going vessel
lod drzena v pristavu bouri - storm-bound ship
longship - válečná veslice (war oared boat)

Jachta, jachtarsky - yacht
jachta k plachteni na lede - ice-boat
jachtar - yachtsman; jachtarske - yachtsmen
jachtarsky klub - yacht club
jachtareni, jachting, jachtink - yachting
sailing club - plachetní klub
regatta - regata (veslařský závod), veslařské závody (rowing competition)
sailorly - elegantní
shipshape (hov.) - v poradku (pren.)


breeze - potyčka (hovor.) (passage, skirmish)breeze - ovád
breeze – vánek zephyr, breath
breeze – větřík air
breeze – škvára breeze, dross, clinker
breeze – střeček breeze, gadfly
breeze – vanout sweep, blow, breeze
breeze – foukat whiff, whiffle, fan, breeze
gale - splátka (nájemného, úroků)
gale - vichřice (námoř., 51 - 101 km/hod) storm, tempest, tornado, waterspout
gale - voskovník (bot.)
gale - bouře (veselí ap.) tempest, thunderstorm
gale - výbuch (smíchu ap.) outburst, gust, eruption
gale – poprask turmoil, uproar, disturbance
gale - vánek (vítr, bás.)
gale disaster - větrná kalamita wind calamity
gale-disaster area - kalamitní plocha
hurricane – uragán, vichřice, hurikán, vichřice, orkán, cyklonnorth - severní
northeast – severovýchod, severovýchodní
northeast of - severovýchodně od
east by north - severovýchodně
east východní (v zeměpisných jménech)
east - na východ, Východ, východně
east by south - jihovýchodně
southeast - jihovýchodní
southeaster - jihovýchodní vítr
south – jih, jižní, jižně, k jihu, na jih, na jihu
west by south - jihozápadně
southwest – jihozápadní, na jihozápad, k jihozápadu
southwester - jihozápadní vítr (bouře ap.)
southwester - rybářský klobouk (nepromokavý)
west – západ, západní
west by north - severozápadně
northwest – severozápad, severozápadní


Adriatic – Jadran, jaderský, adriatický
Adriatic Sea - Jaderské moře
Atlantic Ocean - Atlantský oceán
Pacific Ocean - Tichý oceán
sea - moře
ocean - oceán
lake - jezero
lake - rybník (velký) pond (robust/expansive)
Gulf Stream - Golfský proud
river – řeka (river, stream, flume), proud (current) (řeky), tok
stream - tok (vodni)
river channel - řečiště
river crossing - přechod řeky
river dam – přehrada (dam, barrier, bulkhead)
the river pours itself into the sea - reka se vleva do more
navigable river – reka splavny
seagull – racek
mořský salt, marine, oceanic
namorni – salt, sea, seagoing, marine, maritime, nautical, naval, navy
plujici ostre proti vetru, plujici tesne u vetru - full and by
propustny - leaky
lavka – bridge, foot bridge, gangway

zachranna kotva – anchor (safety anchor)
zachranna letka - air rescue squadron
zachranna lod - life-craft
zachranna lod - salvage ship/vessel, wrecker
zachranna stanice - first-aid station, ambulance
zachranna vesta (plovaci) - cork jacket

anchor – kotevní anchor anchorage, guy
anchor – kotva anchor, deadman
kotva (viceramenna) - grapnel
anchor – zakotvit moor, cast anchor, drop anchor
anchor – kotvit to anchor, lie at anchor
anchor - ukotvit
anchor cable - kotevní lano
anchor capstan - kotevní vratidlo
anchor chain - kotevní řetěz
vratidlo – crab, capstan, windlass, star wheel; tackle

oar – veslo sweep, oar, row
oar boat - veslový člun
oarage – veslování
veslovani - vpred! - give way-all!
veslovat - pull together; veslovat! - down oars!
oared - veslový
oarless - bez vesel
oars (pl) – vesla, veslař

buoy – bóje, vzpružit, poplavek
buoy - označit bójí buoy out, buoy
buoy - záchranný pás life preserver, seat belt
buoy – nadnášet uphold, float
buoy – plovák cork, float
buoy - udržovat nad vodou (maintain over water)
buoyage - znakování (plavební) dráhy (beacons)
buoyage - bóje (hromad.)
buoyage - plavatky (hromad.)
buoyancy bujnost
lighthouse - maják
lighthouse keeper - strážce majáku

commodore - komodor (námoř., voj.)
commodore - starší kapitán (senior capitan)
commodore - předseda jachetního klubu (yacht club chief)
commodore - velitelská loď
vice commodore vice komodor (?)

capsize – převrhnout, převrhnout se unhorse, overthrow
capsize - převrátit se cant over, topple, upset
capsize - překotit se keel over, topple
capsize – zvrhnout, zvrhnout se throw back, dwindle

adrift - vydaný na pospas (živlům, osudu, ná
adrift – zmítaný, plující
adrift – nazdařbůh adrift, aimless, random
adrift - unášený proudem adrift, carried away
adrift – neuvázaný adrift, ill-advised, impetuous
adrift – nezakotvený adrift, under weigh
adrift - bez cíle adrift, aimless

figurehead – loutka doll, dummy, straw man
figurehead - galionová figura
galionova ozdoba - fiddle-head

outboard motor - přívěsný lodní motor
přívěsný outboard, appended, tie-on,
motorova lod - cruiser
motor petrol - motorový benzín
gasoline - benzín (USA)
oil - nafta (GB), petrolej (GB)
oil - olej
diesel - dieselový
diesel, diesel oil - motorová nafta
diesel - naftový
diesel fuel - nafta pro motory
Diesel engine - motor dieselový, naftový motor

mooring – kotviště (plural), kotvení
mooring - zakotvení
mooring - uvázání
mooring bitt - vyvazovací pachole
mooring rope - uvazovací lano
mooring-mast - kotevní stožár
moorings - zakotvení

splice - nastavit (provaz, desku) (splice together, adjust, regulate)
splice - spojovat (spletením ap.) (bond, join,knit)
splice - spojit splétáním
splice – spojit (yoke,hyphenate, unite)
splice - splétat
splice – přilepit (glue, attach, paste)
splice – nalepit (stick on, glue, attach, paste)
splice - spojení
splice - podélná vazba
splice - podélný spoj
splice – propojovat (wire up, splice, connect, tie in)
splice - sesazovat (dýhy)
splice - sešívat (papír)
splice - slepit pásku (splice, tape or bind together)

spletany spoj - spliced joint
spletat – twist, braid, knit, pleat, splice
spletat (cop) - plait
spletat se - twine
sesazovacka - splicer
sesazovani - splicing

blinking - mžouravý
flashing beacon - mžikový maják

hromovy hlas – foghorn (thunder voice)
foghorn - mlhová siréna (fog siren)
foghorn - mlhový roh (fog horn/edge)
foghorn - hlas jako hrom (voice like thunder)
foghorn - hromový hlas (thundering voice)
zmitany bouri - storm-beaten, tempest-tossed

cloud - zachmuřit (přen.)
cloud - zatemnit (přen.)
cloud - mrak
cloud - zahalit
cloud - mračno
cloud - chmura
cloud - zastřít
cloud - oblak
cloud - kouř
cloud - opocení
cloud - vrhnout stín
cloud - zachmuřit
cloud - zakrýt mrakem
cloud - zamlžit
cloud - zastínit
cloud - zákal (tekutiny)
cloud - zkalit
cloud height - výška mraků
cloud in - obestřít
cloud layer - vrstva mraků
cloud-burst - průtrž mračen
cloudbank - hradba (nízkých) mraků

cumulus - kumulus (meteor.)
cumulus - kupovitý oblak
cumulonimbus - kumulonimbus (meteor.)
cumulostratus - kumulostratus (meteor.)
cirrus - úponek
cirrus cloud - beránkový mrak
nimbus – svatozář (aureole, halo)
nimbus - nimbus
nimbus - dešťový oblak
nimbus - nimbostratus

thundercloud - zamračený
thunderer - hromovládce
thundering – hromový (thunder, thundering)
thundering - hřímání
thundering - ohromný
thundering - senzační
thundering - hřímavý
thunderstorm - bouřka
thunderstorm - hromobití
thunderstorm - bouře

lightning - blesk
lightning - blýskat se
lightning conductor – bleskosvod (lightning rod)
lightning storm - bouře
lightning strike - neohlášená stávka
lightning strikes - hrom bije

rain - déšť
rain - pršet
rain - řinout se
rain - téct
rain - padat
rain - dešťový
rain cats and dogs - lít jako z konve
lit (tez silne prset) - pour
lit (silne prset) - shower
destovy – pluvial, pluvious, rain, rainy
rain gauge - dešťoměr
rain glass - barometr
rain squall - poryv deště
rain storm - bouře doprovázená lijákem

tornado - smršť (též i přen.)
tornado - vichřice
tornado - tornádo (smršť)
tornado - smršť (též přen.)
tornado - orkán (bouře, přen.)
tornado - bouře (přen.)
tornado - větrná smršť

sleet - pršet s kroupami (být plískanice)
sleet - pršet se sněhem (být plískanice)
sleet - plískanice
sleet - zmrzlý déšť
sleet - déšť se sněhem
sleet - sníh s deštěm
sleet - sněhová kaše

snow - sníh (též i přen.)
snow - sníh (též přen.)
snow - sněžit
snow - sněžení
snow - sněhový
snow - sněžný
snow - padat sníh
snow - chumelit
snow - zima
snow - chumelenice
snow - koks
snow - zbělet
snow - zbělet jako sníh

blizzard - vánice
blizzard - blizard
blizzard - fukýř
blizzard - sněhová bouře
blizzard - metelice
blizzard - sněhová vichřice

Non-Beaufort winds etc.:
vánek = bríza - breeze
húlava - squall
smršť - (inf.) squall; whirlwind
uragán - hurricane (Caribbean)
hurikán - hurricane (N. Atlantic)
bouře - storm
bouřka - thunderstorm
bouře tropická - tropical storm
bouře sněhová - snowstorm
The Beaufort Scale:
0 - bezvětří calm
1 - vánek light air
2 - slabý vítr light breeze
3 - mírný vítr gentle breeze
4 - dosti čerstvý vítr moderate breeze
5 - čerstvý vítr fresh breeze
6 -

7 - prudký vítr near gale
8 - bouřlivý vítr (fresh) gale (gale force 8)
9 - vichřice strong gale (gale force 9)
10 - silná vichřice storm (storm force 10)
11 - mohutná vichřice violent storm (force 11)
12 - orkán hurricaneanchor - záchranná kotva (safety anchor)
anchor – spása (boon, redemption, saving)
anchor – upínat (bind, set)

boom – vzestup (increase, jump, ascent)
boom - vzestup (též i cen)
boom - vzestupná část hospodářského cyklu ($)
boom – reklama (boost, advertising)
boom – úspěch (pass, hit, speed)
boom – hučet (hum, drone, roar)
boom – rozmach (upswing, sway)
boom – vzkvétat (thrive, prosper)
boom - rozvíjet se (thrive, advance)
boom – hukot (whistle, roar, buzz)
boom – konjunktura (boost, conjecture, upswing)
boom - konjunkturní
boom - dělat kampaň (good crusade/offensive)
boom - dělat reklamu
boom – dunění (crash, bellow, rumble)
boom – dunět (roar, plonk, thud)
boom – houkat (toot, whoop, hoot)

mast – bukvice (forage, nuts)
mast – žaludy (acorns)
mast - krmivo (z bukvic, žaludů) (browse)
mast - opatřit stěžněm
mast - úroda bukvic (crop)

bow - uvést (s poklonami)
bow – úklona (to duck or to bow)
bow – luk (archery)
bow – sklonit (bend, crouch, decline)
bow - motýlek (kravata) (bow tie)
bow - ohnout se (hunch, buckle)
bow – ohýbat (turn back, curve)
bow - duha (bás.)
duha (sudu) - stave
bow - klonit se (descend, stoop)
bow – mašle (ribbon, topknot)
bow – oblouk (arch, arc)
bow – ohnout (hook, flex, fold down)
bow – ohyb (bend, crease)
bow - ohýbat se (hang over, bend before, diffract)

bow - smeknout (na pozdrav, jen o mužích) (whip off, pull off, doff)
bow – smyčka (hook, ear, crinkle)
bow – smyk (slip, skid, chute)

stern - zadek (zadní část, též i hovor.) (butt, bum)
stern – krutý (unkind)
stern – vážný (grave, heavy, profound)
stern – strohý (austere, astringent)
stern – striktní (hard, stern, strict)
stern – přísný (severe, exacting)
stern - ocas (liščí) (tail of fox)

forte - silná stránka (koho) strong point, strong suit
forte – přednost forte, distinction, virtue, advantage
forte - přednost koho distinction, preeminence, mastery

lake - mořidlové barvivo (dye drench?)
lake - karmínová barva (crimson color?)

transom – příčka (septum)
transom window - dveřní světlík (fanlight, transom window)

forward – arogantní cocky, smug
forward – čilý lively, jaunty
forward – podporovat (foment, support)
forward – poslat (pass along, transmit)
forward – urychlit (set forward, hasten, speed up)
forward – vpředu (afore, ahead, before, in front)
forward – dopravit (transport, ferry, fetch)
forward – doručit (carry, hand over)
forward – drzý (cheeky, bold)
forward – horlivý (keen, industrious, spirited)
forward – odeslat (send away, dispatch)
forward - posunout dopředu (4. p.) (move, shift forward [mail])
forward - útočník (v kopané) strike forward
forward – předat transfer, commit, hand over
forward – pokrokový progressive, up-to-date
forward – časný precocious, early
forward – napomáhat abet, aid
forward – neostýchavý pert, unabashed
forward – perspektivní advanced, perspective
forward – pokročilý advanced
forward – progresivní progressive
forward – předsunutý foremost
forward – přepravit transfer, airlift
forward – připravený fit, prepared, disposed
forward – radikální sweeping, extreme, radical
forward – raný early, early ripening
forward - strkat se elbow, hustle
forward – vyspělý mature, state of the art
forward – zaslat despatch

port - brána (městská, skotsky) (portal, pylon)
port - vínová červeň (wine)
port - držení těla deportment
port – dveře entrance, gate
port - levá strana left side
port - postoj (držení těla) (stance, bearing)
port - vstupní otvor (orifice, discharge port)

tiller – rolník farmer
tiller – odnož offshoot
tiller - výhonek (odnož) sprig, sprout, sprit
tiller – kypřič aerator, cultivator
tiller – pokrývač roofer, tiler

0 Comments:

Post a Comment

<< Home